Informaţii de natură legislativă

*Extras din Norme metodologice privind activitatea medicului legist în calitate de expert numit de organele judiciare la solicitarea părților din Hotărârea nr. 14 din 23.06.2017 a Consiliului Superior de Medicină Legală

Art. 1. Activitatea medicului legist în calitate de expert medico-legal numit de organele judiciare la solicitarea părților, numit în continuare expert medico-legal recomandat, se realizează potrivit normelor procesual penale și civile, a legislației medico-legale și a prezentelor norme metodologice.

Art. 2. Prin activitatea pe care o desfășoară, expertul medico-legal recomandat trebuie să asigure respectarea dreptului la apărare al fiecărei persoane în cadrul unui proces echitabil.

Art. 3. În activitatea profesională pe care o desfășoară, expertul medico-legal recomandat trebuie să depună toate diligențele necesare în vederea asigurării unei probațiuni judiciare pe baze științifice, cu respectarea metodologiei medico-legale, a normelor etice și deontologice promovate prin Codul de etică al medicului legist, aprobat de către Consiliul superior de medicină legală și Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România.

Art. 9. Expertul medico-legal recomandat este numit de organul judiciar în conformitate cu prevederile procesual penale și civile în vigoare.

Art. 10. Pentru a putea fi numit de organul judiciar în calitate de expert medico-legal recomandat este obligatoriu acordul prealabil, scris, datat, semnat și parafat al expertului medico-legal recomandat, ce urmează a fi investit în această calitate, pentru cazul respectiv.

Art. 11. Atributele de identificare ale expertului medico-legal recomandat trebuie menționate în adresa întocmită de organul judiciar, prin care instituția medico-legală a fost investită în mod oficial cu efectuarea evaluării medico-legale și întocmirea actelor medico-legale oficiale.

Art. 12. Nu poate participa la examinarea realizată în cadrul unei instituții medico-legale, expertul medico-legal recomandat care nu a fost desemnat expres în adresa întocmită de organul judiciar, pentru speța în cauză.

Art. 13. În cazul în care în adresa întocmită de organul judiciar a fost numit un expert medico-legal recomandat, atributele de identificare ale acestuia vor fi trecute în preambulul raportului de expertiză sau de nouă expertiză, întocmite în cadrul instituției medico-legale.

(1) Expertul medico-legal recomandat își poate exprima punctul de vedere în legătură cu aspectele medico-legale dintr-o speță judiciară, în scris prin întocmirea unui document intitulat opinie expertală sau/și verbal în fața organului judiciar.

(2) Expertul medico-legal recomandat nu participă la întocmirea documentului oficial al instituției medico-legale.

(3) Documentul întocmit de expertul medico-legal recomandat, numit „opinie expertală” nu poate fi intitulat sau nu poate conține în denumire alte elemente prin care să se confunde cu alt act oficial întocmit de instituția medico-legală cum ar fi: certificat, raport, aviz, expertiză, constatare etc.

(4) Opinia expertală întocmită de expertul medico-legal recomandat nu constituie un document oficial al instituției medico-legale.

(5) Opinia expertală poate fi întocmită de către expertul medico-legal recomandat numai în cadrul procesual în care a fost numit de către organul judiciar la cererea părții.

(6) Expertului medico-legal recomandat îi este interzis să întocmească documente scrise în consultanță extrajudiciară.

(7) Opinia expertală întocmită de expertul medico-legal recomandat poate atrage răspunderea juridică, conform legii.

Art. 9. Expertul medico-legal recomandat este numit de organul judiciar în conformitate cu prevederile procesual penale și civile în vigoare.

Art. 10. Pentru a putea fi numit de organul judiciar în calitate de expert medico-legal recomandat este obligatoriu acordul prealabil, scris, datat, semnat și parafat al expertului medico-legal recomandat, ce urmează a fi investit în această calitate, pentru cazul respectiv.

Art. 11. Atributele de identificare ale expertului medico-legal recomandat trebuie menționate în adresa întocmită de organul judiciar, prin care instituția medico-legală a fost investită în mod oficial cu efectuarea evaluării medico-legale și întocmirea actelor medico-legale oficiale.

Art. 12. Nu poate participa la examinarea realizată în cadrul unei instituții medico-legale, expertul medico-legal recomandat care nu a fost desemnat expres în adresa întocmită de organul judiciar, pentru speța în cauză.

Art. 13. În cazul în care în adresa întocmită de organul judiciar a fost numit un expert medico-legal recomandat, atributele de identificare ale acestuia vor fi trecute în preambulul raportului de expertiză sau de nouă expertiză, întocmite în cadrul instituției medico-legale.

Art. 14. Nu poate fi numit expert medico-legal recomandat, medicul legist care:

a) nu a fost confirmat de Consiliul superior în calitate de expert medico-legal recomandat;

b) face parte din componența Consiliul superior, a Comisiei superioare de medicină legală sau a unei comisii de control și avizare a actelor medico-legale ori este medicul legist șef al unui serviciu județean de medicină legală;

c) desfășoară activitate în calitate de expert oficial în instituția medico-legală în care a fost dispusă lucrarea medico-legală respectivă;

d) a întocmit deja un document medico-legal în calitate de expert oficial în aceeași speță;

e) a fost martor în aceeași cauză;

f) a declarat că se abține, aflându-se într-un caz de incompatibilitate, ori a fost recuzat.

Află mai multe despre serviciile pe care le oferim

•  Constatarea leziunilor traumatice recente.
•  Constatarea stărilor morbide datorate unor acte medicale ilicite, a unor deficiențe în acordarea asistenței medicale precum și vicii de tehnică medicală.
•  Constatarea infirmităților și a stărilor de boală ca urmare a leziunilor traumatice.
•  Constatarea capacității sexuale.
•  Constatarea virginității.
•  Constatări cu privire la acte de agresiune sexuală: viol, perversiuni sexuale.
•  Obținerea dispensei de vârstă în vederea căsătoriei pentru cetățenii minori.
•  Constatarea stării obstetricale: sarcină, viduitate, avort, naștere și lehuzie.
•  Constatarea capacității psihice pentru:
    –  Stabilirea capacității psihice de exercițiu înainte sau după efectuarea actelor de dispoziție civilă.
    –  Stabilirea discernământului cu privire la acte de natură penală ca experți recomandați în cadrul evaluării de către comisia de expertiză medico-legală.
•  Constatări cu privire la filiație.
•  Evaluarea capacității de muncă.
•  Aprecierea aptitudinilor unei persoane pentru a exercita o anumită activitate sau profesie (conducere autovehicule, aparate de zbor, utilizarea armelor de foc).
•  Constatarea stărilor morbide ca urmare a unor acte.

•  Examinări și cercetări asupra cadavrelor umane sau părților acestora.
•  Examinări și cercetări cu privire la produse biologice și cadaverice.

•  Opinii expertale medico-legale pentru societățile de asigurări.
•  Aprecierea stării de sănătate raportat la aptitudinile necesare unei persoane pentru a exercita o anumită activitate sau profesie.