Servicii

Cazuri de malpraxis

  • Constatarea stărilor morbide datorate unor acte medicale ilicite, a unor deficiențe în acordarea asistenței medicale precum și vicii de tehnică medicală.
  • Constatarea stării obstetricale: sarcină, viduitate, avort, naștere și lehuzie.
  • Examinări și cercetări asupra cadavrelor umane sau părților acestora.
  • Examinări și cercetări cu privire la produse biologice și cadaverice.
  • Opinii expertale medico-legale pentru societățile de asigurări.